• امروز : جمعه - ۳۰ دی - ۱۴۰۱
  • برابر با : Friday - 20 January - 2023
1

اخلاق در کوهنوردی

  • کد خبر : 81998
  • ۱۷ دی ۱۴۰۱ - ۱۷:۵۸
اخلاق در کوهنوردی
بام: آنچه اخلاقی است همان چیزی است که پس از انجامش احساس خوبی می کنید.

اخلاق چیست ؟    ( به مجموعه استانداردهایی گفته می شود که افراد را قادر به زندگی مشترک در گروهها می کند این همان چیزی است که جوامع آن را به عنوان رفتار درست وقابل قبول می شناسند .گاهی اوقات رفتار اخلاقی به این معناست که افراد باید منافع کوتاه مدت خود را فدای سود جامعه کنند .

افرادی که مغایر این استاندارد ها رفتار کنند ممکن است رفتارشان غیر اخلاقی تلقی شود٬ اگر قصد بر این باشد که به نتیجه دلخواه خود برسیم نتیجه گرایی اخلاقی. ورد نتیجه دلخواه٬ خوب بودن واخلاق داشتن یک امر ذاتی و وظیفه گرایی اخلاق می گردد   وکی پدیا ).  انسان از بدو تولد اگر چه بصورت ذاتی اخلاق مدار ومتکی به آموزه های  پیشینه تاریخ پیرامون خویش است اما در گذر زمان ودر عرصه اجتماعی با آموزش و تاثیر پذیری از جامعه وخانواده پای بند برخی آداب وارزش هایی می شود که او را در محیط ودر صحنه زندگی وهمچنین در اقلیم خویش متمایز می کند .

انسان در گذر زمان ودر گفتار وعمل همواره در معرض چالش وارزیابی شخصیت ظاهری وباطنی خویشتن است٬ چه بسا هویت شخصی وجایگاه افراد در پیشگاه مردمان وعرصه اجتماعی در گرو اخلاق نیکو وسیرت پاک است٬ که این مقوله در فرهنگ ممالک ودر جای جای این کره خاکی  نسبی ومورد سنجش است. لذا فرهنگ واخلاق در معنای عام  بطور ذاتی در جان وروح انسانیت نهفته وبشر در طول زندگی با توجه به وابستگی های محیطی وخانوادگی ونیز با تاثیر پذیری از هنجارها و رفتارهای پیرامون در حفظ شعونات اجتماعی یا  پای بند می ماند و یا خروج می کند ٬که تمام موارد اشاره شده متاثر از محفل خانواده و سطوح مختلف جامعه می باشد.

اساسا همه موجودات زنده در عرصه حیات وحوزه شخصی برای زیستن وهمگرایی  با همنوعان خود با اجزای محیط  بناچار ویا به اختیار وابسته به سیر سلوک وآداب انتسابی  ویا اکتسابی خویشتن بوده وگریز از آن در محضر اجتماعی خلاف عرف می باشد  .آداب و سنن ونیز فرهنگ بجا مانده در عرصه حیات با توجه به پیشرفت و نیازهای جامعه ارتقا یافته ودر مناسبات اجتماعی بتدریج در عرصه عمل ورخدادهای پیرامون نهادینه می گردد  .

خلق وخوی نیک  در حوزه های مختلف با توجه به حفظ  ساختار جامعه ورعایت برخی مصلحت جویی ها در عرصه های مختلف زندگی باز نگری و متکامل می شود  ٬از اینرو اخلاق ومعرفت اجتماعی در طول تاریخ  در آزمون وخطا  منتج به قوائد وموازینی شده که هم اکنون به عنوان قوانین مدنی آحاد جامعه را ملزم به پیروی آن کرده است که رعایت آن تبعیت از قانون وعدم تمکین گریز از آن  و از منظر جامعه غیر اخلاقی محسوب می گردد  . لذا اخلاق ومعرفت ناشی از ذات وجودی همه موجودات بوده اما انسان به عنوان ناطق متفکر  سکان دار اخلاق در عرصه حیات و فراز ونشیب جامعه می باشد . به این خاطر در روابط  ومناسبات اجتماعی و نیز در فراسوی مرزها به نظر می رسد بشریت درپای بندی به اخلاق وشعونات رایج  جوامع در حریم خصوصی و حفظ حقوق شهر وندی دارای تعهد وپای بندی می باشد ٬که این تعهد در همه عرصه ها باعث ایجاد اعتماد بین قشرهای جامعه  شده است .

از اینرو در هر کجای این کره خاکی اخلاق در وجود  بشرتبلور زشتی وزیبایی ٬نیکی وناپاکی  همواره جایگا والامقام انسانیت را محافظت نموده و اورا سر آمد همه مخلوقات کرده است ٬ یقینا درجهان کنونی همه انسانها ونوع بشرفارغ از ملیت ومذاهب در حوزه  رعایت اخلاق  نقطه مشترک و اتفاق نظر  داشته وبه آن پای بند هستند.

این ویژگی و هویت انسانی اگر چه در محضر جامعه ویا در محکمه ای به عنوان قرارداد منعقد نگردیده اما همه انسان ها در گفتار و عمل خودرا مقید وپای بند اصول انسانی دانسته وعدول از آن را خط قرمز و خدشه به کرامت خویشتن می دانند ( برای جامعه .فضیلت واخلاق از نان شب هم واجب تر است .اگر جامعه ای شکست اخلاقی بخورد با هیچ نیرویی نمی توان شکست را جبران نمود افلاطون) لذا اخلاق به عنوان قانون نانوشته در تمام عرصه های اجتماعی ومناسبات فی مابین باعث ایجاد تفاهم ونیز تعهد اجتماعی می گردد .

به این خاطر اخلاق و آداب خوب اگر چه در همه جوامع به عنوان ارزش و اهداف مشترک می باشد ٬اما میزان پای بندی انسان در مقاطع ودر محضر اجتماعی تحت تاثیر هنجارهای بر آمده از جامعه تابع شرایط ورخدادهای متغیر زندگی است .لذا در بررسی وارزش یابی نسل های پیشین ونیز نگرش به هنجارهای هر جامعه حاکی از آن است که انسان در زندگی وحریم شخصی در انتخاب معرفت می تواند جانشین علم .مال .مقام.زیبایی وسایر مزایا باشد اما هیچ نعمتی جای اخلاق را نمی گیرد( در قانون انسان وقتی مجرم است که حقوق دیگران را نقض کند .در اخلاق .او وقتی مقصر است که تنها به انجام این عمل فکر کند .کانت ) از اینرو در بستر جوامع برخی مشاغل وهنجارها به جهت خصوصیت و جایگاه اجتماعی دارای ویژگی وتعاریفی هستند که علاقه مندان ویا مشترکین آن لازم است از اصول واخلاق تعریف شده وارزش هایی که در آن تبلور یافته جانب احتیاط را رعایت کرده ودر جهت رشد وتعالی آن تلاش بیشتری نمایند٬ از جمله در فعالیت های ورزشی .

لذا همه کسانیکه به عنوان عضوی از ارکان یک رشته ورزشی فعالیت می کنند وخودرا هوادار آن می دانند از نظر اخلاقی ملزم به حراست از ارزش های آن بوده و تابع موازین اخلاقی وقانونی آن می باشند .همه رشته های ورزشی در بطن خود در اساس وتعهدات گفتاری به اصول اخلاقی وابسته بوده ودر عمل نیز در رقابت وهمچنین مبارزه برابر ویا نابرابر پای بند اخلاق می باشند ٫اگرچه در صحنه رقابت دو رقیب در هماوردی سخت ودشوار با تمام توان وقدرت تلاش می کنند دیگری را شکست دهند٬ در حقیقت مطیع قوانین و فرامین ساختار ورزش مورد نظر بوده اما در انجام آن ورزشکار در رعایت حفظ اخلاق پای بند بوده وهمواره پیروز میدان دست مغلوب خودرا بالا می برد ویا اورا پس از شکست با احترام در آغوش می کشد٬ اما در این عرصه به باور همگان ورزش کوهنوردی فارغ از رقابت متکی به ارزش ها و دستگیری دیگران برای رسیدن به اهداف تعین شده است٬ لذا در شرایط سخت ودشوار ونیز در فراز ونشیب رسیدن به هدف وبلندای قله کوهنوردان در لحظات سر نوشت ساز و یک قدمی قله برای کمک ویاری رساندن به آسیب دیدگان که پای رفتن ندارند همراه شده وراه باز گشت را در پیش می گیرند .

از طرفی کوهنوردان در ذات وجودی و فلسفه ماندگاری خود همواره در تمام عرصه های کوهنوردی ٬در دامنه ها و فراز قلل مرتفع ملزم به پاسداشت اخلاق وعدول از آن را ناپسند می پندارند. لذا آموزه های اخلاقی در ذهن وروح اهالی کوه تداعی شده که وقتی از حریم شهر خارج وبه محض ورود به عرصه کوه همواره حفظ اخلاق در همه زمینه ها ودر همه شعونات منشوری است که هیج ماده وتبصره ای در عدم پای بندی آن وجود ندارد .

همکاری جمعی .تلاش بیشتر برای کمک ویاری رساندن ٬رعایت اصول زیست محیطی ٬ حفظ قوانین طبیعت .احترام به سنن و فرهنگ ساکنین دامنه ها و نیز حرمت گذاشتن به فرهنگ قومیت ها همگی از آداب واصول اخلاق ومنشور مندرجه در ورزش کوهنوردی است که در همه نقاط جهان ودر همه گروهها ونهادهای کوهنوردی وعلاقه مندان وجه مشترک داشته وپای بندی به آن از تعهدات اخلاقی وعدول از آن پیمان شکنی اخلاقی محسوب میگردد . (اخلاق در اعمال ما می تواند زیبایی وعزت را به زندگی ببخشد..انیشتین) ورزش کوهنوردی از بدو تاریخ فراز ونشیب خود در واژه ای فارغ از جنسیت وملیت در وفاقی نانوشته همه رامتفق النظر کرده است (کوهنوردی ورزش انسان ساز است )

لینک کوتاه : https://www.bamnews.ir/?p=81998

برچسب ها

نوشته های مشابه

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.