• امروز : یکشنبه - ۲ بهمن - ۱۴۰۱
  • برابر با : Sunday - 22 January - 2023

آتل

۱۷فروردین
امدادهای اولیه شکستگی در کوهستان 

امدادهای اولیه شکستگی در کوهستان 

بام نیوز: آتل را امتحان کنید که سفت بسته شده نباشد. ریسمان ها باید آنقدر سفت باشند که آتل را محکم کنار اندام نگه دارند. جریان خون اندام را مجددا بررسی کنید.

۳۰بهمن
امدادهای اولیه شکستگی در کوهستان

امدادهای اولیه شکستگی در کوهستان

بام نیوز: برای شکستگی بهترین کار بستن آتل به محل با تخته و چفیه میباشد که شکستگی به خاطر حرکت امبولی خون ایجاد نشود .