آمریکایی

۰۳شهریور
سالروز فقدان جف لو

سالروز فقدان جف لو

بام نیوز: در چنین روزی «جف لو» کوه‌نورد مشهور آمریکایی در سن ۶۷ سالگی درگذشت.

۲۴اردیبهشت
آبشار نیاگارا

آبشار نیاگارا

انجمن پزشکی کوهستان: نیاگارا در زبان بومی به معنی «صدای رعدآسا» است و به مجموع سه آبشار آمریکایی، تور عروس و کانادایی (نعل اسبی) گفته می‌شود.

۲۵آبان
اجرای پروژه هیمالیا ۵۰۰ توسط لوک اسمیتویک آمریکایی

اجرای پروژه هیمالیا ۵۰۰ توسط لوک اسمیتویک آمریکایی

بام نیوز: لوک اسمیتویک آمریکایی ، در قالبِ پروژه هیمالیا ۵۰۰، دو اکسپدیشن اسکی در قراقروم پاکستان، و دو اکسپدیشن اسکی در نپال مرکزی، را در لیست برنامه‌های خود دارد.