اصول گام برداری

۱۳آبان
اصول گام برداری صحیح در کوهنوردی
اموزشی:

اصول گام برداری صحیح در کوهنوردی

کوهنوردی:با رعایت یک سری قواعد ساده مانند گام برداری صحیح و تقسیم انرژی مناسب می‌توان از آسیب‌های رایج ورزش کوهنوردی اجتناب کرد