تیم فوتبال مس رفسنجان

۲۱آبان
مهدی: ایرادات ورزشگاه شهدای مس امانت است/ کرمان گزینه دوم میزبانی از دربی
ورزشی:

مهدی: ایرادات ورزشگاه شهدای مس امانت است/ کرمان گزینه دوم میزبانی از دربی

بام نیوز: مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ توضیحاتی را در خصوص محل میزبانی دربی کرمان ارائه داد.