تیم فوتبال وایله

۱۹بهمن
برتری وایله در حضور ۹۰دقیقه عزت اللهی

برتری وایله در حضور ۹۰دقیقه عزت اللهی

بام نیوز: در چارچوب هفته پانزدهم لیگ دانمارک، وایله با حضور ثابت عزت اللهی به برتری رسید.