تیم فولاد مبارکه

۱۰مهر
مرزبان: هواداران به قدرتمندی سپاهان عادت کرده اند/سر قولم هستم

مرزبان: هواداران به قدرتمندی سپاهان عادت کرده اند/سر قولم هستم

بام نیوز: مربی تیم فوتبال سپاهان گفت: هواداران به قدرتمندی سپاهان عادت کرده اند.