تیم ماشین سازی

۱۹آبان
نقدی بر صحبتهای سرمربی ماشین سازی| عیبی که خیلی زود خود را نشان داد/ مربی که حد خود را نمی‌داند
ورزشی:

نقدی بر صحبتهای سرمربی ماشین سازی| عیبی که خیلی زود خود را نشان داد/ مربی که حد خود را نمی‌داند

بام نیوز:صحبت‌های سرمربی تیم ماشین سازی در نشست خبری بعد از بازی با شهرخودرو گویای این است که در این فوتبال و لیگ نباید به روی هر مربی باز شود.