تیم ملیی

۲۱مهر
سردار آزمون از تیم ملی فوتبال ایران جدا شد
خبر داد:

سردار آزمون از تیم ملی فوتبال ایران جدا شد

بام نیوز:سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با درخواست باشگاه زنیت روسیه موافقت کرد.