تیم ملی اسکی ایران

۲۵بهمن
اسکی‌بازان سه‌شنبه راهی ایتالیا می‌شوندترکیب ایران مشخص شد

اسکی‌بازان سه‌شنبه راهی ایتالیا می‌شوندترکیب ایران مشخص شد

بام نیوز: ترکیب تیم ملی اسکی ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان مشخص شد.