تیم ملی اسکی

۰۶بهمن
وزیر ورزش در مراسم بدرقه اسکی ایران به المپیک زمستانی چه گفت؟

وزیر ورزش در مراسم بدرقه اسکی ایران به المپیک زمستانی چه گفت؟

بام نیوز: مراسم بدرقه تیم ملی اسکی ایران به المپیک زمستانی برگزار شد.