تیم ملی بسکتبال اردن

۲۵بهمن
۹ کرونایی در تیم‌ملی بسکتبال اردن دیدار دوستانه با بحرین لغو شد

۹ کرونایی در تیم‌ملی بسکتبال اردن دیدار دوستانه با بحرین لغو شد

بام نیوز: تست کرونای 9 عضو تیم ملی بسکتبال قبل از پنجره سوم انتخابی کاپ آسیا اردن مثبت شد.