تیم ملی تیراندازی

۲۸شهریور
حضور دختر نوجوانان بوشهری در اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان

حضور دختر نوجوانان بوشهری در اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان

به گزارش پایگاه خبری بام، اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان نوجوانان کشور در تهرات آغازشده که از استان بوشهر فاطمه بختیاری آزاد در این اردوی دو روزه حضور دارد. وی در مسابقات رنکینگ کشوری به مقام دوم کشور رسید و به تیم ملی راه یافت.