تیم ملی جودو

۰۸آبان
حضور جودو کار باغکی در اردوی تیم ملی جوانان

حضور جودو کار باغکی در اردوی تیم ملی جوانان

به گزارش پایگاه خبری بام، اردوی تیم ملی جودو جوانان در تهران با حضور بیش از ۲۰ جودو کار در تهران در حال برگزاری است، که از استان بوشهر صادق رحیمی زاده از باشگاه جودو روستایی باغک در این اردوی یک هفته ای حضور دارد.