تیم ملی شمشیربازی

۱۰بهمن
از سرگیری اردوی شمشیربازان با منفی شدن تست کرونای سرمربی

از سرگیری اردوی شمشیربازان با منفی شدن تست کرونای سرمربی

بام نیوز: تست دوم کرونای سرمربی تیم ملی شمشیربازی اسلحه اپه منفی اعلام شد و بدین ترتیب وی پیگیری اردوی آماده سازی تیمش برای کسب سهمیه المپیک را در دستور کار قرار داد.