تیم ملی والیبال نوجوانان

۰۹شهریور
آرمات: پیروزی مقابل چک را فراموش می کنیم/ با گذشت زمان بهتر خواهیم شد

آرمات: پیروزی مقابل چک را فراموش می کنیم/ با گذشت زمان بهتر خواهیم شد

بام نیوز: سرمربی تیم ملی والیبال نوجوانان می گوید که برنامه ریزی و آنالیز خود را برحسب تیم والیبال آرژانتین جلو خواهد برد.