تیم ملی وزنه برداری

۱۲بهمن
حضور چهار وزنه‌بردار در لیست اولیه مسابقات گزینشی کلمبیا

حضور چهار وزنه‌بردار در لیست اولیه مسابقات گزینشی کلمبیا

بام نیوز: چهار وزنه‌بردار مدعی کشورمان برای حضور در مسابقات کسب سهمیه المپیک در کلمبیا در لیست اولیه اعزام قرار گرفتند.