تیم ملی کشتی

۱۸آبان
شعبانی: اقدام فدراسیون کشتی دربرگزاری انتخابی قابل تقدیر است
ورزشی:

شعبانی: اقدام فدراسیون کشتی دربرگزاری انتخابی قابل تقدیر است

بام نیوز: علی شعبانی گفت: کار فدراسیون کشتی در برگزاری مسابقات به خصوص رقابت های انتخابی قابل تقدیر است.