تیم نپالی

۱۶اسفند
چوایو و مسیری که مسیر نشد

چوایو و مسیری که مسیر نشد

بام نیوز: دو تیم نپالی حاضر در منطقه «چوآیو» از لغو ادامه‌ی این برنامه خبر دادند!