تیم های صعود

۱۹اردیبهشت
تعدادی از تیم‌ها تلاش نهایی جهت صعود قله «اورست» را آغاز کرده‌اند

تعدادی از تیم‌ها تلاش نهایی جهت صعود قله «اورست» را آغاز کرده‌اند

بام نیوز: تعدادی از تیم‌ها تلاش نهایی جهت صعود قله «اورست» را آغاز کرده‌اند.