تیم های ورزشی

۲۵آبان
برنامه‌های هدف‌دار و مشخص طرح‌ریزی شده موجب نشاط اجتماعی جامعه روستایی می‌شود

برنامه‌های هدف‌دار و مشخص طرح‌ریزی شده موجب نشاط اجتماعی جامعه روستایی می‌شود

بام: معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان بوشهرگفت برنامه‌های هدف‌دار و مشخص طرح‌ریزی شده مانند جام پرچم در روستاها زمینه‌ساز رشد، شکوفایی ، شادابی و نشاط اجتماعی جامعه روستایی است .