تیم والیبال ساحلی پیکان

۲۵تیر
تیم والیبال ساحلی پیکان بندر دیّر بسامد گستر تهران را شکست داد

تیم والیبال ساحلی پیکان بندر دیّر بسامد گستر تهران را شکست داد

بام: تیم والیبال ساحلی پیکان بندر دیّر بوشهر چهارشنبه شب با نتیجه ۲ بر یک تیم بسامد گستر تهران را شکست داد.