تیم والیبال شریف برازجان

۰۷مرداد
تیم والیبال دختران زیر ۱۸ سال استان بوشهر قهرمان کشور شد

تیم والیبال دختران زیر ۱۸ سال استان بوشهر قهرمان کشور شد

بام: تیم والیبال شریف برازجان نماینده استان در رقابتهای دسته سوم زیر ۱۸ سال دختران کشور بود که با حضور۵ تیم خراسان شمالی، خراسان جنوبی، همدان، اردیبل و بوشهر از تاریخ ۲ الی ۶ مرداد به میزبانی بجنورد برگزار گردید.