تیم واکنش سریع

۲۶دی
تیم واکنش سریع به همت هیات کوهنوردی استان اردبیل برای مواقع حادثه تشکیل شد

تیم واکنش سریع به همت هیات کوهنوردی استان اردبیل برای مواقع حادثه تشکیل شد

بام نیوز: محمد رضا برادران معاون ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان ادربیل، تیم واکنش سریع به همت هیات کوهنوردی استان اردبیل برای مواقع حادثه تشکیل شد.