تیم کارلوس سوریا

۲۲اردیبهشت
پایان اکسپدیشن دائولاگیری

پایان اکسپدیشن دائولاگیری

بام نیوز: در بیس‌کمپ با حضور  سعید میرزایی و تیم  کارلوس سوریا  برگزار شد، بر پایان اکسپدیشن بهاره دائولاگیری ۲۰۲۱ تصمیم‌گیری شد.