تیم کوهنوردی باشگاه هریاس

۲۲تیر
واکنش فدراسیون کوهنوردی به تصادف و مرگ کوهنوردان/مسئولی مقصر نیست

واکنش فدراسیون کوهنوردی به تصادف و مرگ کوهنوردان/مسئولی مقصر نیست

بام: رئیس فدراسیون کوهنوردی با تاکید بر اینکه سفر کوهنوردان که در مسیر بازگشت دچار حادثه شد باشگاهی بوده است، گفت: تنها غفلت راننده باعث حادثه شد و مسئولی را نمی توان توبیخ کرد.