تیم کوهنوردی دانشگاه آزاد بندرعباس

۰۵دی
صعود مشترک کوهنوردان دانشگاه آزاد بندرعباس ، مسیر سبز و بانک تجارت به بام استان هرمزگان

صعود مشترک کوهنوردان دانشگاه آزاد بندرعباس ، مسیر سبز و بانک تجارت به بام استان هرمزگان

بام نیوز: تیم کوهنوردی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس به همراه کوهنوردان گروه مسیر سبز و بانک تجارت به قله 3267 متری تشکر (بام هرمزگان) صعود کرد