تیم کوهنوردی شرکت توزیع برق هرمزگان

۲۴فروردین
صعود تیم کوهنوردی شرکت توزیع برق هرمزگان به قله بوهنه بخوان

صعود تیم کوهنوردی شرکت توزیع برق هرمزگان به قله بوهنه بخوان

بام نیوز: گزارش برنامه صعود تیم پنج نفره شرکت توزیع برق هرمزگان به قله بوهنه بخوان