تیم کوهنوردی شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان

۲۸آذر
تیم کوهنوردی شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان به قله تشگر صعود کرد

تیم کوهنوردی شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان به قله تشگر صعود کرد

بام نیوز: صعود تیم کوهنوردی شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان به قله تشگر از مسیر توتنگ