ثاره اروپا

۱۵شهریور
دومین دیدار بدون برد ایتالیا بعد از یورو/ برد پرگل آلمان و اسپانیا

دومین دیدار بدون برد ایتالیا بعد از یورو/ برد پرگل آلمان و اسپانیا

بام نیوز: با توقف ایتالیا و پیروزی اسپانیا و آلمان رقابت های انتخابی جام جهانی در قاره اروچا پیگیری شد.