ثلاث باباجانی

۱۳خرداد
ثلاث باباجانی / دشت شقایق

ثلاث باباجانی / دشت شقایق

بام نیوز: ثلاث باباجانی یکی از شهرستان های مرزی استان کرمانشاه می باشد که دارای طبیعت بکر و به یاد ماندنی است و هر ساله پذیرای تعداد زیادی از مسافران است.

۱۱اردیبهشت
دشت شقایق / ثلاث باباجانی

دشت شقایق / ثلاث باباجانی

بام نیوز: ثلاث باباجانی یکی از شهرستان های مرزی استان کرمانشاه می باشد که دارای طبیعت بکر و به یاد ماندنی است و هر ساله پذیرای تعداد زیادی از مسافران است.