جاده‌های کویری

۱۳خرداد
باغ گلشن/ بهشتی در دل کویر

باغ گلشن/ بهشتی در دل کویر

بام نیوز: برای رسیدن به شهر طبس در استان خراسان جنوبی باید مسیری طولانی را در جاده‌های کویری پیمود، ولی بعد از رسیدن به این شهر در قسمت شرقی آن و درست در منطقه‌ای میان دو کویر نمک‌زار ایران، دشت کویر و دشت لوت، باغی وجود دارد که بعد از مشاهده‌ی آن هر مسافری اذعان خواهد کرد که پیمودن این مسیر طولانی در کویر برای دیدن این باغ ارزش دارد.