جاده ارومیه

۱۸آذر
طوفان نمک در جاده ارومیه به تبریز

طوفان نمک در جاده ارومیه به تبریز

انجمن پزشکی کوهستان ایران: به گفته کارشناسان ریزگردها و طوفان‌های نمکی فعال حاشیه دریاچه ارومیه می تواند تا ۵۰۰ کیلومتر را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.