جاده برگشت گنجنامه

۱۵تیر
احداث “جاده برگشت گنجنامه” به کجا رسید؟

احداث “جاده برگشت گنجنامه” به کجا رسید؟

بام نیوز: سال ۹۷ بود که اعضای شورای شهر همدان اعلام کردند "احداث جاده بازگشت گنج‌نامه با همکاری متخصصان دانشگاه بوعلی در حال انجام است" اما تاکنون خبری از ساخت این جاده نیست.