جاده جنگلی

۱۷آذر
جاده رویایی اسالم به خلخال

جاده رویایی اسالم به خلخال

بام نیوز: جاده گردشگری اسالم به خلخال که لقب رؤیایی‌ترین جاده جنگلی ایران را به خود اختصاص داده است در شمال کشور قرار دارد.