جاده خرم آباد

۱۶اردیبهشت
 طبیعت‌گردی بهاری در تَنگِ پیازه

 طبیعت‌گردی بهاری در تَنگِ پیازه

بام نیوز: برای رسیدن به این تنگِ حدود چهار ساعت پیاده روی لازم است. حوضچه های پلکانی این تنگ هر کدام دو تا سه متر عمق دارند و آب تنی در آنها لذت بخش است. آبشار این تنگ نیز حدود سه متر ارتفاع دارد.