جاده رشت

۰۷آبان
شفت در پاییزِ هزار رنگ

شفت در پاییزِ هزار رنگ

بام نیوز: شفت یکی از شهرهای استان گیلان است.