جاده زندانه

۲۱دی
جاده زندانه پونل به خلخال  گیلان

جاده زندانه پونل به خلخال گیلان

بام نیوز: ییلاق زندانه مکان مناسبی برای چند روز توقف کوتاه و سپری کردن لحظاتی آرام و رویایی می باشد.