جاده مرگ

۰۳اردیبهشت
جاده مرگ در بولیوی

جاده مرگ در بولیوی

بام نیوز: در کشور بولیوی جاده ای وجود دارد که خطرناک ترین جاده دنیاست و به «جاده مرگ» شهرت پیدا کرده است.