جاده پلور و بینه

۲۷اردیبهشت
آبشار یخی دماوند

آبشار یخی دماوند

بام نیوز: این آبشار در تمام طول سال یخ زده می باشد ، هیچ آبشاری در ایران و در خاور میانه این ویژگی را ندارد.