جاده کهیر

۱۹اردیبهشت
گِل اَفشان کهیر / سیستان و بلوچستان

گِل اَفشان کهیر / سیستان و بلوچستان

بام نیوز: در بالاترين نقطه کوه چاله اي به قطر کمتر از يک متر و به عمق حدود نيم متر وجود دارد که با گِل پوشيده شده است. در فواصل زمانی حدود يک دقيقه، مقداري گِل با صدای خاصی شبيه به ترکيدن يک حباب، از چاله خارج می شود.