جاذبەهای گردشگری

۲۵اسفند
جاذبەهای گردشگری کردستان محبوب اما مغفول

جاذبەهای گردشگری کردستان محبوب اما مغفول

بام نیوز: کردستان یکی از قطب‌های مهم گردشگری کشور است کە دارای طبیعت بکر، چشم‌اندازهای زیبا، فرهنگ غنی و مردمان خونگرم و آثار تاریخی متنوعی است کە سالانە گردشگران بسیاری را بە سوی خود فرامی‌خواند.