جاسمن تورز

۱۹بهمن
هیچ پیامی از «جان اسنوری» و «محمد علی صدپارا» دریافت نشده

هیچ پیامی از «جان اسنوری» و «محمد علی صدپارا» دریافت نشده

بام نیوز: جاسمن تورز: هیچ پیامی از «جان اسنوری» و «محمد علی صدپارا» دریافت نکرده‌ایم. «ساجد صدپارا» پس از خوابیدن در کمپ ۳ اکنون در حال فرود به سمت کمپ اصلی است.