جاسم ویشگاهی

۰۲اسفند
ویشگاهی از نابودی تدریجی کاراته کشور می گوید؛ روند استعدادیابی رو به تباهی است هیچ برنامه ای ندارند

ویشگاهی از نابودی تدریجی کاراته کشور می گوید؛ روند استعدادیابی رو به تباهی است هیچ برنامه ای ندارند

بام نیوز: قهرمان کاراته جهان گفت: رئیس فدراسیون به بهانه بی‌پولی، آینده این ورزش را نابود کرد و انگیزه جوانان را از بین برد.