جامعه سنگنوردی

۰۸اردیبهشت
عذرخواهی سنگ‌نورد خاطی از مردم

عذرخواهی سنگ‌نورد خاطی از مردم

بام نیوز: گیلبرت می‌گوید که او تهدیدهای به مرگ‌های زیادی را دریافت کرده است. وی گفت: "من یک اشتباه بزرگ اما از سر ناآگاهی مرتکب شدم. اما هیچ‌گاه تصورش را هم نمی‌کردم دیگران بابت این اقدام بخواهند مرا که دارای معلولیت جنگی هستم بکشند .