جامعه ورزشی

۲۱مرداد
در صعود به منطقه علم کوه توجه داشته باشید

در صعود به منطقه علم کوه توجه داشته باشید

انجمن پزشکی کوهستان ایران: کمیته آموزش فدراسیون وضعیت حال حاضر این مسیرها را جهت اطلاع جامعه ورزشی (دیواره‌نوردان، سنگ‌نوردان و کوهنوردان) اعلام تا با در نظر داشتن وضعیت موجود صعودهای ایمن و موفق داشته باشند.