جام ایران زمین

۰۹بهمن
آغاز ماراتن ۱۲۰۰ نفری کاراته کاها در جام ایران زمین

آغاز ماراتن ۱۲۰۰ نفری کاراته کاها در جام ایران زمین

بام نیوز: شانزدهمین دوره رقابتهای کاراته بین المللی جام ایران زمین با استقبال کم نظیر کاراته کاها شاهد رقابت ۱۲۰۰ کاراته کای داخلی و خارجی خواهد بود.