جام جهانی بولدر

۱۰خرداد
پایان جام جهانی بولدر

پایان جام جهانی بولدر

یام نیوز: سومین مرحله جام جهانی بولدر که در سالت لیک سیتی امریکا برگزار شد، با برتری امریکایی ها در هر دو بخش به شرح زیر به پایان رسید.

۲۵فروردین
بازگشت جام جهانی بولدر

بازگشت جام جهانی بولدر

بام نیوز: در بخش زنان از کشور ما شرکت کننده ای حضور ندارد اما اسامی : امیر نوری، غلامعلی برات زاده و حسین فامیل روحانی دیده می شود.