جام جهانی سرعت

۱۰خرداد
نتایج نهایی اولین مرحله جام جهانی سرعت

نتایج نهایی اولین مرحله جام جهانی سرعت

بام نیوز: اولین مرحله جام جهانی سرعت در سالت لیک سیتی امریکا با ثبت پیاپی دو رکورد جدید سرعت پایان یافت.