جام جهانی 1998

۰۹آذر
حماسه آفرینی ایرانیان در ملبورن ۲۲ ساله شد.

حماسه آفرینی ایرانیان در ملبورن ۲۲ ساله شد.

بام نیوز: شاید جزو محدود دفعاتی باشد که تمام ایران غرق در سکوت بوده و نفس 70 میلیون ایرانی به نفس 11بازیکن پا به توپ در ملبورن بسته باشد.ملتی که در شرایط سخت اقتصادی به سر می برد و همزمانی تلاش دولت های اروپایی برای منزوی کردن ایران به دلیل برخی از حوادث ناگواری که به صورت زنجیر وار در دولت وقت ایران رخ داده بود،موجب شده بود که مردم بسیار به شادی این برد و متقابلا صعود به جام جهانی 1998 نیاز داشته باشند.امیدی که می توانست از طریق ساق پای سربازان دلیر وطن در زمین فوتبال به مردم تزریق شود.